Řemeslnou a zážitkovou turistiku podpoří kraj více než milionem

Verze pro tisk |

Řemeslnou a zážitkovou turistiku podpoří kraj více než milionem korun

Pestrá a různorodá je podpora kultury, památkové péče i cestovního ruchu ze strany Libereckého kraje. Jako každý rok, i tentokrát vyhlásil kraj dotační program 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2024.

Program přispívá k rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí, jimiž jsou Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj. Podporuje také turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Řada návštěvníků má za svůj turistický cíl nejen přírodní nebo historické zajímavosti, ale čím dál více také zážitky, které se pojí například s tradičními řemesly. Právě firmám a živnostníkům je určen náš program, který jim umožní připravit pro návštěvníky nejrůznější dílny či jiné autentické zážitky. Lidé si tak mohou vyzkoušet, jak obtížné je vyrobit třeba ruční papír nebo prostírání ze slámy, či vyrobit skleněný náhrdelník. Mimo jiné to vede k tomu, že si potom takového výrobku mnohem více váží a umí jej ocenit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Oproti minulému roku v programu přibylo peněz – k dispozici je částka 1,3 milionu korun. Zvýšila se i minimální výše dotace na 25 tisíc korun, nejvýše je pak možné žádat o padesát tisíc. Lhůta pro podání žádostí je od 15. ledna do 29. února příštího roku.


 


 

Jan Mikulička

  1. odborný zaměstnanec pro styk s veřejností

  2. Facebook: Libereckykraj

  3. Twitter: Libereckykraj

Nahoru